Το Θέμα Β από τα τέσσερα θέματα που αποτελούν το σύνολο του γραπτού στις Πανελλήνιες Εξετάσεις στο μάθημα της φυσικής είναι αυτό, στο οποίο κάποιος τις περισσότερες φορές θα δοκιμάσει τα όρια του. Είναι το θέμα που καλούμαστε να επιλέξουμε μια εκ των απαντήσεων που μας προτείνει και φυσικά να αιτιολογήσουμε την απάντηση μας.

Πάμε να δούμε τον τρόπο που λύνουμε αλλά και σκεφτόμαστε για την λύση ενός Β’ Θέματος.