Ένας πολύ συχνός λόγος που κάποιος μπορεί να μην καταφέρει να λύσει μία άσκηση είναι το γεγονός της μη κατανόησης του ερωτήματος.  Στο βίντεο που ακολουθεί,  παρουσιάζω τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να οδηγηθούμε με ασφάλεια στην λύση μίας άσκησης.

https://youtu.be/ZJ-toWLrtYo

Ο δρόμος που ακολουθούμε για να λύσουμε μία άσκηση μοιάζει πολύ με τον τρόπο που φτιάχνουμε ένα παζλ. Σε ένα παζλ το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να δούμε την εικόνα που θέλουμε να συνθέσουμε και έπειτα να απλώσουμε όλα τα κομμάτια του στο πάτωμα, ώστε να ξέρουμε καλύτερα ποιο ταιριάζει με ποιο. Έτσι και σε μία άσκηση, μόνο που τα κομμάτια του παζλ είναι οι εξισώσεις που θα μας οδηγήσουν στην λύση.