Στην παρουσίαση αυτή θα δούμε αναλυτικά τις λύσεις των θεμάτων από τις πανελλήνιες εξετάσεις τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού που έπεσαν το 2020.

https://youtu.be/RqAwwp79drA