Δυο σημαντικές αποδείξεις που υπάρχουν στην ύλη της Γ Λυκείου στην Φυσική είναι αρχικά η απόδειξη της εξίσωσης του Bernoulli η οποία αποτελεί μια έκφραση της αρχής διατήρησης της ενέργειας στην ροή των ρευστών και εν συνεχεία η απόδειξη των τύπων που θα χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε τις ταχύτητες δύο σωμάτων μετά από μια κεντρική ελαστική κρούση.

https://youtu.be/YfGYoi-dc_E