Στη συνέντευξη αυτή μπορείτε να παρακολουθήσετε την κουβέντα που κάναμε ξεκινώντας από την ανακάλυψη που έκανε ο κύριος Άγγελος Τσιάρας σχετικά με την ύπαρξη νερού στην ατμόσφαιρα ενός εξωπλανήτη και πιο συγκεκριμένα του K218B. Το πώς ξεκίνησε και εκπληρώθηκε το όνειρο του να γίνει αστρονόμος. Το γιατί μας ελκύει το διάστημα και πως μέσα από αυτό μπορούμε να προσδιορίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας.